Badrummets historia

Trots att hygien är en sån otroligt stor del av samhället idag har det inte alltid varit så. Faktum är att badrum är ett relativt nytt fenomen i jämförelse med mänsklighetens långa historia. Ju större välfärd Sverige har fått desto bättre hygien har det även lett till för åtminstone de allra flesta människor. En gånbathtub-1078865_960_720g i tiden ansåg man till och med att smuts utgjorde ett skydd mot sjukdomar och ett allt för omfattande badande såg man som väldigt fåfängt. Julbadet var mer rituell än renande och hela familjen badade då i samma badvatten. Badrummet i den form som du känner till det idag kom till Sverige i slutet av 1860-talet. Då uppmärksammades även smutsigt vatten som en smittohärd för sjukdomar och därefter började hygienen hamna i fokus. År 1861 stod det första vattenreningsverket färdigt och man började att dra ledningar till huset.

Det var då det moderna badrummet började att växa fram. Man avskärmade en viss del av huset för att sköta den personliga hygienen i. Dessförinnan hade man kunnat sköta hygienen från vilket rum som helst i hemmet. Just varmvatten fick dock länge värmas upp på spisen inför användning men ju närmare slutet man kom på 1800-talet, desto större blev möjligheterna att sköta sin personliga hygien på ett bättre sätt. Smuts började helt enkelt att ses som livsfarligt. Först 1906 började vattenklosetter, det vill säga toalettstolen kopplas till vattenledningar och därefter började den långsamt ta sig in i hushållen. Många har svårt att tänka sig att toalettstolen endast har funnits som en del i hemmet i cirka 100 år och att man dessförinnan gjorde sina behov på ett utedass eller ute i skogen.

Toalettpapper fanns inte heller utan istället använde man sig av det som fanns till hands i naturen, till exempel löv och blad för att torka sig.